Triển khai và đào tạo chuyển giao tại AZ Việt

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ (Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006).

Chúng tôi cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm:

– Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ;
– Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;
– Dịch vụ đánh giá công nghệ;
– Dịch vụ định giá công nghệ;
– Dịch vụ giám định công nghệ;
– Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ.
Triển khai và đào tạo chuyển giao tại Bách Khoa bao gồm:
– Hướng dẫn sử dụng các tính năng hệ thống, các tính năng dịch vụ gia tăng…
– Đào tạo về quản trị hệ thống.
– Đào tạo về bảo dưỡng hệ thống, đo đạc thông số kỹ thuật…
– Chuyển giao tài liệu, phần mềm, các bản vẽ thiết kế, hoàn công và thuyết minh kỹ thuật.
– Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ
– Được đào tạo bởi những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong triển khai, lắp đặt hệ thống
– Tất cả các chuyên gia của Persi đều đã được đào tạo bài bản và có chứng chỉ chứng nhận của hãng.
– Quản trị viên sau khi được đào tạo có thể độc lập vận hành và khai thác hệ thống.
– Luôn được sự hỗ trợ về kỹ thuật của Bách Khoa bất cứ lúc nào qua kênh contact.azviet@gmail.com
Việc đào tạo người sử dụng được thực hiện song hành với quá trình triển khai với nhiều hình thức: qua các tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo tại đơn vị người sử dụng và ngay cả việc thực hiện đào tạo trực tiếp trên ứng dụng, giúp người sử dụng tiếp thu nhanh chóng và thực hiện chuẩn xác các thao tác.