Thiết lập hệ thống Cloud

Chúng tôi giúp bạn triển khai hệ thống đem lại các lợi ích sau:
   •  Xây dựng được các máy chủ mạnh hơn bằng cách tổng hợp tài nguyên từ các máy chủ cấu hình thấp.
   •  Xây dựng được hệ thống máy chủ ổn định hơn nhờ khả năng phân tán, tự động snapshot, sao lưu và tự động migrating khi một trong các hệ thống máy chủ vật lý có sự cố.
   •  Linh hoạt trong việc triển khai, sao lưu, phục hồi khi sự cố xảy ra.
   •  Rút ngắn thời gian trong việc triển khai dịch vụ (chỉ chọn kích cỡ máy chủ, nơi triển khai, nơi backup, số lượng máy chủ, lựa chọn OS và launch).
   •  Bảo mật hơn nhờ hệ thống Security Group tích hợp.
   •  Giúp người dùng thay đổi cách tư duy về việc setup, triển khai một hệ thống.
Tùy theo quy mô, nhu cầu cụ thể mà chúng tôi sẽ tư vấn để Quý khách có một giải pháp đầy đủ, hiệu quả và tiết kiệm nhất.