Thiết kế hệ thống Cloud

Điện toán đám mây là gì? Thời đại cách mạng Cloud Computing là gì?

Điện toán đám mây là gì? Điện toán đám mây hay còn gọi là Cloud Computing, là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua internet. Hãy cũng AZ Việt tìm hiểu về những lợi ích mà điện...

Đọc tiếp
Thiết lập hệ thống Cloud

Chúng tôi giúp bạn triển khai hệ thống đem lại các lợi ích sau:    •  Xây dựng được các máy chủ mạnh hơn bằng cách tổng hợp tài nguyên từ các máy chủ cấu hình thấp.    •  Xây...

Đọc tiếp