Tư vấn dịch vụ IOT

Internet of Things (IoT) đang biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Nó đang thay đổi sản phẩm, quy trình kinh doanh – thậm chí cách các doanh nghiệp tương tác với khách hàng của họ.

Hiện tại, hơn một phần tư các tổ chức đã khởi xướng dự án IoT, và tất cả các nhà phân tích đều đồng ý: các năng lực IoT sẽ là một thành phần quan trọng của khả năng cạnh tranh trong tương lai của công ty.

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp công nghệ IoT của AZ bao gồm một danh mục các dịch vụ và năng lực giúp khách hàng loại bỏ các vấn đề phức tạp khi triển khai giải pháp IoT, định nghĩa chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp kết hợp hoàn hảo các giải pháp, đối tác, dịch vụ IoT phục vụ cho kinh doanh.

IoT có thể phức tạp, liên quan đến nhiều bộ phận của doanh nghiệp, chiến lược mới, công nghệ và quy trình. Chúng tôi có thể cung cấp tư vấn thiết kế riêng, bổ sung chuyên môn của bạn với kinh nghiệm và mạng lưới IoT của chúng tôi.

Với kinh nghiệm làm việc với các tổ chức thuộc mọi quy mô và trên tất cả các ngành công nghiệp, chúng tôi biết làm thế nào để làm cho giải pháp IoT của bạn mang lại giá trị tối đa cho bạn. Đội ngũ chuyên gia sẽ đảm bảo doanh nghiệp của bạn có lợi thế của thực hành tốt nhất và các phương pháp để đảm bảo bạn đạt được ROI tối đa.

Một lộ trình IoT thành công

Bốn bước để thành công – Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp IoT của chúng tôi có kiến thức chuyên ngành, quy trình, và công nghệ chuyên sâu, và mang lại kinh nghiệm chiều sâu trong việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng thông qua một cách tiếp cận hợp tác.

Chuyên môn của chúng tôi không chỉ là kỹ thuật: nó được xây dựng trên kiến thức chuyên ngành và thực hành tốt nhất mà chúng tôi đã phát triển hơn 10 năm qua. Cách tiếp cận phù hợp của chúng tôi đảm bảo chúng tôi hiểu doanh nghiệp của bạn và mục tiêu dài hạn của bạn để cung cấp giải pháp tổng thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Phương pháp thử và thử nghiệm của chúng tôi bao gồm các dịch vụ sau:

Dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi bao gồm:

 

1. Hội thảo tương tác: đối với mỗi dự án, khách hàng; nhóm của chúng tôi sẽ bao gồm các chuyên gia công nghệ, chuyên gia có kiến thức chuyên ngành, giúp khách hàng định nghĩa chiến lược, lộ trình IoT, đồng thời đưa ra kiến trúc và phân tích yêu cầu

 

2. Cộng tác thiết kế giải pháp: các kiến trúc sư và chuyên gia của chúng tôi sẽ hợp tác cùng với khách hàng để thiết kế một giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu kinh doanh của khách hàng và hơn nữa, giải pháp sẽ được tối ưu về hiệu xuất.

 

3. Tiền triển khai thử nghiệm: Chúng tôi có thể cung cấp một môi trường thử nghiệm mạnh mẽ và lặp lại tại phòng thí nghiệm IoT chuyên dụng của chúng tôi, để xác định các vấn đề tiềm tàng trước triển khai.

 

4. Chuyển giao kiến thức toàn diện: Chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của bạn được cập nhật kiến thức, và có những kỹ năng cần thiết để tiếp nhận quản lý các giải pháp, khi cần thiết.

 

5. Tư vấn chuyên môn: Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ trong các lĩnh vực như an ninh, thiết kế logic ứng dụng, phát triển API và quản lý để giúp bạn thực hiện sự lựa chọn đúng cho giải pháp của bạn.

 

6. Liên tục hỗ trợ: Nếu bạn cần thêm chuyên viên từ khắp các đội IoT toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ có mặt khi bạn cần đến chúng tôi.