Dịch vụ bảo trì máy tính

Bảo trì máy tính doanh nghiệp

Chúng tôi nhận thực hiện công việc bảo trì các thiết bị tin học (gọi tắt là “thiết bị”) cho khách hàng theo những nội dung sau:   –   Duy trì hệ thống máy tính, mạng dựa trên nền...

Đọc tiếp