Bảng giá tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

 

Tên miền Phí đăng ký Phí dịch vụ đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì hàng năm Phí dịch vụ duy trì
(Đã bao gồm VAT)
Phí transfer Tổng chi phí
TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1) 200.000 VNĐ 150.000 VNĐ 350.000 VNĐ 130.000 VNĐ Miễn phí 830.000 VNĐ
TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2)
.com.vn, .net.vn, org.vn, edu.vn, .gov.vn, .biz.vn 200.000 VNĐ 140.000 VNĐ 250.000 VNĐ 110.000 VNĐ Miễn phí 700.000 VNĐ
.ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính .vn (tên định danh, ví dụ: hanoi.vn) 120.000 VNĐ 220.000 VNĐ 150.000 VNĐ 110.000 VNĐ Miễn phí 600.000 VNĐ
Name.vn 30.000 VNĐ 20.000 VNĐ 30.000 VNĐ 11.000 VNĐ Miễn phí 91.000 VNĐ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ : đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com (3) Miễn phí 550.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí 550.000 VNĐ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ : đăng ký trên OnlineNIC.com (4) Miễn phí 330.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí 330.000 VNĐ
TÊN MIỀN QUỐC TẾ : đăng ký trên OnlineNIC.net (4) Miễn phí 400.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Miễn phí 400.000 VNĐ

 

(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng:    ***.vn

(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng:   ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn, .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)

(3) Tên miền quốc tế có dạng:    ***.com (.net, .org, . biz, .info )

(4) Tên miền châu á có dạng:    ***.asia

 

Ghi chú :

  • Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ FPT, VDC, VNNIC.
  • Phí tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT
  • Bảng giá từ ngày 01/01/2016