Thiết kế website tĩnh

 

Thiết kế web tĩnh

Thiết kế , lập trình website : Tuỳ vào yêu cầu của Doanh nghiệp mà nên lựa chọn tĩnh hay động, Nếu chỉ đơn giản là nơi chứa một vài chục trang thông tin về Doanh nghiệp và sản phẩm không thay đổi nhiều thì nên lựa chọnwebsite tĩnh cho nhẹ và quản lý đơn giản, ngược lại nếu là website bán hàng trực tuyến hay cập nhật thông tin hàng tuần thì nên làm web động

Đối với các Doanh nghiệp có sản phẩm hay dịch vụ cố định như du lịch, tư vấn luật, quảng cáo, đào tạo nhân lực, phân phối sản phẩm công nghiệp nặng... việc xây dựng một web động là tốn kém và không cần thiết vì nội dung chỉ là giới thiệu về dịch vụ hay sản phẩm đó trong vài chục trang web. Về web tĩnh có những ưu điểm như tuỳ biến cao về mỹ thuật, nhẹ nhàng và thân thiện với các công cụ truy tìm tra cứu

Thiết kế web tĩnh

THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI I

- Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), trọn gói này chỉ phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần, tức là không thường xuyên cập nhật thông tin, và thông tin đưa lên website cũng giới hạn.

- Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng www.TenCongTy.com

- Khởi tạo 100 Mb ổ cứng lưu trữ website

- Khởi tạo 01 account email admin và + 10 tài khoản e-mail dạng ten can bo@TenCongTy.com (có thể tự thêm mới, sửa xóa email)

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm

- 01 trang chủ ấn tượng (Thiết kế giao diện đẹp, Flash)

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến

- 10 trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web

- Quảng cáo logo trên mạng “www.tintructuyen.vn”

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng

- Phí năm đầu: 2.000.000đ

- Phí các năm tiếp theo: 1.000.000 đ


THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI II

- Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), trọn gói này chỉ phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần, tức là không thường xuyên cập nhật thông tin, và thông tin đưa lên website cũng giới hạn.

- Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng www.TenCongTy.com

- Khởi tạo 200 Mb ổ cứng lưu trữ website

- Khởi tạo 01 account email admin và + 10 tài khoản e-mail dạng ten can bo@TenCongTy.com (có thể tự thêm mới, sửa xóa email)

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm

- 01 trang chủ ấn tượng (Thiết kế giao diện đẹp, Flash)

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến

- 20 trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web

- Quảng cáo logo trên mạng “www.tintructuyen.vn”

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng

- Phí năm đầu: 3.500.000đ

- Phí các năm tiếp theo: 1.500.000đ

 

THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI III

 

- Là website tĩnh (trang web tĩnh, còn logo và hình ảnh vẫn động), trọn gói này chỉ phù hợp với việc làm website quảng cáo đơn thuần nhưng số trang web lớn hơn trọn gói 1, tức là không thường xuyên cập nhật thông tin, và thông tin đưa lên website không giới hạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc cập nhật thông tin cho khách hàng.

- Đăng ký 01 tên miền quốc tế dạng www.TenCongTy.com

- Khởi tạo 300 Mb ổ cứng lưu trữ website

- Khởi tạo 01 account email admin và + 20 tài khoản e-mail dạng ten can bo@TenCongTy.com (có thể tự thêm mới, sửa xóa email)

- 01 bộ đếm lượt khách hàng truy cập vào website, 1 phần mềm chạy ngày tháng năm

- 01 trang chủ ấn tượng (Thiết kế giao diện đẹp, Flash)

- 01 Trang phản hồi thông tin, đặt hàng trực tuyến

- 30 trang web giới thiệu công ty, bán hàng sản phẩm

- Đăng ký website lên Yahoo, Google, Danh bạ web

- Quảng cáo logo trên mạng “www.tintructuyen.vn”

- 01 tài khoản cập nhật tin FTP, hướng dẫn sử dụng và miễn phí cập nhật tin 12 tháng

- Phí năm đầu: 5.500.000đ

- Phí năm tiếp theo: 2.000.000đ


Từ khóa liên quan :Thiet ke web tinh, thiết kế web tĩnh, thiet ke web tinh tron goi, thiet ke web tinh cao cap, thiet ke web tinh chuyen nghiep